THEATER

VAN/UIT ZEELAND

NAJAAR 2024: DRIE (tot 4) KLEINE VLISSINGSE DRAMA'S

NAJAAR 2024: DANSEN OP DER BOEDE

VOORJAAR 2024: DE ERFENIS

schooljaar 2024/25: GIF

OVER STICHTING VALREEP

Stichting Valreep maakt kleinschalige voorstellingen, vaak met inhoudelijk een Zeeuwse achtergrond. 

De voorstellingen kunnen op nagenoeg elke locatie gespeeld worden, dus in musea, kleine theaters ,

maar ook in huiskamers.


Het bestuur van Valreep bestaat uit:

Marnix Geldof, Vlissingen – voorzitter
Victor Blokpoel, Middelburg – secretaris
Rens Schot, Vlissingen – penningmeester

PRODUCTIES

In het voorjaar 2024 speelt Valreep Drie kleine Vlissingse drama’s: 3 korte toneelstukken over voormalige inwoners van Vlissingen, waarvan een ieder wel de namen kent. Maar wie schuilen er achter de namen van straten en pleinen in de Stad aan Zee?

En als  extra is er dan nog een (uiterst kort) eerbetoon aan Aagje Deken: geen Vlissingse, maar sterk verbonden aan de Stad aan Zee.  

DE SCHELP

 Betje Wolff

HET PORTRET

Jacobus Bellamy

HET TALENT

Coosje Busken

De Schelp en Het Talent worden gespeeld door Annet Minderhout, Het Portret door Annet Minderhout en Rens Schot.

DANSEN OP DER BOEDE


Ze is de dochter van de sluiswachter in Veere, Jo Verstraate.  Maar in de provincie Zeeland, en ook daarbuiten, 

oogt ze roem als Dignate Robbertz, haar pseudoniem. Ze schrijft populaire streekromans over mensen en gebeurtenissen in het Zeeuwse  land: Jikkemien, Man te Roer, Volk van Bazalt, Govert, De heks van Veere. 

Jo Verstraate trouwt met een man die start als gematigd protestant, maar daarna socialist, communist, gereformeerd, nsb-er, sympathisant van de germaanse ss, katholiek en antroposoof wordt. 
Voor velen was en is de schrijver/publicist/activist  Martien Beversluis dus een opportunist, die met alle winden meewaait op zoek naar fortuin. 

In de Tweede Wereldoorlog speelt Beversluis - als burgemeester van Veere en Vrouwenpolder - geen fraaie rol.

Maar ook zijn echtgenote is niet onbevlekt, gezien haar bijdragen in De Zeeuwsche Stroom,

het partijblad van de nsb hier  te lande. 


De schrijfster presenteert haar nieuwste boek, De Ulekop  - maar de aanwezigen zijn vooral geïnteresseerd in de relatie tot haar echtgenoot, kort geleden gestorven. 

 

In de monoloog Dansen op Der Boede spreekt zij  zich uit. Over hem. Dus over zichzelf. 


tekst en regie: Rens Schot

spel: Wilma Selen


De voorstelling Dansen op Der Boede wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Veere,

de Culturele Raad Goes, de Culturele Raad Borsele, het Zeelandia Cultuurfonds, het Familiefonds Hurgronje en de Stichting Frits Lentvelt.  

REPRISE: DE ERFENIS

Ook nu nog, en die Tweede Wereldoorlog ligt ondertussen toch al zo’n 80 jaar achter ons,  kruipen die vijf bezettingsjaren gevraagd en ongevraagd ons leven binnen.

De vaders en moeders uit die tijd zijn op een enkeling na overleden, maar hun kinderen en kleinkinderen leven nog.

Ook zij die indertijd  geconfronteerd werden met de verkeerde keuze van hun ouders. 

Bij die kinderen was zeker geen sprake van schuld.

Wel van leed. Onvoorstelbaar veel  leed.

Voor niet iedereen was er na de oorlog sprake van bevrijding.


In het kader van viering en herdenking 80 jaar Bevrijding 

herneemt Valreep de voorstelling De Erfenis najaar 2024 en voorjaar 2025.

 

Tekst en regie: Rens Schot

Spel: Wilma Selen, Anneke Goedhart, Leonard van den Berge

GIF

vader   Waarom we onze zoon ........

moeder   Niet zelf aan het woord laten ?

vader   Hij kan niet meer spreken.    

moeder   Niet meer bewegen.                


GIF is een theatrale tekstlezing over jongeren en onverantwoord alcoholgebruik.

Maar ook over ouders die denken dat het zo'n vaart niet zal lopen.

GIF is dus bedoeld voor jongeren vanaf 13, 14 jaar.

Maar ook voor hun opvoeders. 


Tekst en regie: Rens Schot

Spel: Annet Minderhout, Rens Schot 


De voorstelling GIF wordt mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van het CZW--bureau, 

in  het kader van het project Laat ze niet (ver)zuipen

SPEELLIJST

2024

DATUM

LOCATIE

PLAATS

VOORSTELLING

TIJD

30 augustus

Sociëteit De Vergenoeging 

Middelburg

DANSEN OP DER BOEDE

15:00

8 oktober

De Kwikstaart

Oost-Souburg

DANSEN OP DER BOEDE

14:15 

9 oktober

De Korenmaat

Veere

DANSEN OP DER BOEDE

20:00 

25 oktober 

Bevrijdingsmuseum Zeeland

Nieuwdorp

DANSEN OP DER BOEDE

n.n.b. 

3 november

MFA Biggekerke

Biggekerke

DANSEN OP DER BOEDE

15:30

22 november

Boekhandel 't Spui 

Vlissingen

De theater-marathon van Vlissingen

11:00-14:00

2025

DATUM

LOCATIE

PLAATS

VOORSTELLING

TIJD

18 Januari

Dorpskerk

Sint Laurens

DANSEN OP DER BOEDE

20:00

13 maart

Polderhuis

Westkapelle

DE ERFENIS

19:30

6 april

Kerkje van Kats

Kats

DE ERFENIS

n.n.b. 

12 april

Dorpskerk

Sint Laurens

DE ERFENIS

20:00

13 april

Kerkje Ellesdiek

Ellewoutsdijk

DE ERFENIS

n.n.b.

25 oktober

Dorpskerk 

Sint Laurens

Drie Vlissingse drama's

20:00 

IN HET VERSCHIET

De Finale , een (kleinkunst)voorstelling over de Vlissinger Jean-Louis Pisuisse,

volgens velen de grondlegger van het hedendaagse cabaret

De Speeltuin en De List : 2 korte stukken over verwarde (vrouws)personen

ONDERSTEUND DOOR

Het theaterproject Drie kleine Vlissingse drama's wordt financieel ondersteund door:

Stichting Hervormde Jeugdgebouwen Vlissingen

Zoals elk bedrijf , heeft ook Stichting Valreep te maken met geldzaken: subsidies, betalingen, afdracht

van belastingen. Bij de geringste financiële onduidelijkheid  zoekt Valreep contact met

Administratiekantoor Bonestroo in Vlissingen,

voor een helder advies en daadwerkelijke assistentie. 

CONTACT

Voor informatie en contact:

Rens Schot

rens@valreep.com

06 33 16 54 26

Stichting Valreep

Wilhelminastraat 73

4381 BN, Vlissingen


KVK: 77927788

IBAN: NL17 RABO 0354 3896 37