Site Overlay

Dit jaar zou in september in de Machinefabriek in Vlissingen de Vrijheidsboulevard hebben plaatsgevonden, de reprise van de start van het herdenkingsjaar 75 jaar vrijheid, waarin de herdenking van de Slag om de Schelde centraal stond. De Vrijheidsboulevard was bedoeld om een groot publiek en het onderwijs de kans te geven het verhaal van de bevrijding van Zuidwest Nederland te beleven en om van daaruit lijnen te trekken naar nu.

De Vrijheidsboulevard bouwde voort op de manifestatie die op 19 augustus 2019 in Terneuzen plaatsvond ter gelegenheid van de opening van het herdenkingsjaar 75 jaar vrijheid. Daaromheen was er een uitgebreid programma met workshops, lezingen en theater- en filmvoorstellingen gepland. Vanwege de grote onzekerheid over het verloop van de coronaepidemie en de coronamaatregelen werd in april 2021 besloten dat de Vrijheidsboulevard definitief niet door zou gaan.

Stichting Valreep organiseert nu een klein, meerdaags festival met een gevarieerd programma waarin er voor elke Zeeuw die in WOII en de opbouwperiode erna is geïnteresseerd, iets valt te beleven. Ingrediënten van dit evenement zijn een aantal theatervoorstellingen die reeds gepland waren in de Vrijheidsboulevard, aangevuld met activiteiten die blijken aan te sluiten op het thema van het festival ‘Na de strijd’.

Het festival ‘Na de Strijd’ zal plaatsvinden van 4 tot en met 7 november 2021. Waarom juist deze periode? Na de landingen bij Vlissingen en Westkapelle en de gevechten om de Sloedam in 1944 volgde een moeizame verovering van Walcheren. De Duitse commandant Daser gaf zich op 7 november 1944 in Middelburg over aan de geallieerden. De bevrijding van de rest van Nederland, waaronder ook Schouwen-Duiveland, liep vertraging op. Pas op 5 mei 1945 capituleerden de Duitsers.

Na de bevrijding brak, ook in Zeeland, een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste aan. Maar ook van optimisme en vernieuwing. Alle reden dus voor een positieve blik op de toekomst van een vrij Nederland.

Maar later – en soms heel veel later – werd duidelijk dat de oorlog dan wel voorbij mocht zijn, maar dat die periode van bezetting bij velen pijnlijke littekens had nagelaten. De voorstelling ‘De Erfenis’ toont het krampachtig leven van de schoondochter van een fanatiek NSB-burgemeester; ‘Naar Vuurland’ vertelt het verhaal van een dienstplichtig militair die – jaren na dato – de lijken van gesneuvelde burgers en militairen moet identificeren- en in ‘Na de Landing’ horen we hoe ook in de relatief rustige Zak van Zuid-Beveland de emoties na de bevrijding doorwerken.

‘Na de strijd’ toont het gevecht als de vrede al getekend is.

Het festival Na de strijd is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Zeeland.  Daarnaast heeft Valreep samenwerking gezocht en verkregen met diverse organisaties en instellingen: de gezelschappen, die hun voorstelling in reprise moesten nemen, met accommodaties voor wie theatervoorstellingen geen dagelijkse kost zijn: musea, kerk, een B&B – maar ook de ZB Bibliotheek van Zeeland, het Etty Hillesum Huis en het Stadspastoraat Middelburg.

Een festival organiseren kost inspanning, logisch – maar de enthousiaste medewerking vanuit alle delen van de provincie geeft ook weer energie.

Bij het samenstellen van het programma bekroop me soms de angst dat het wel allemaal erg triestig zou zijn.  En, laten we wel wezen: het blijspel en de klucht zijn deze keer niet vertegenwoordigd. Wel een kijkje in de ziel van mensen die de nodige treurigheid hebben meegemaakt.

Gelukkig is er nog Rosann, die over haar werk zegt: wat ik zing is dan soms wel droevig, en gaat vaak over verlies en gemis – maar altijd gemaakt vanuit hoop.

Graag kom ik u tegen bij een van de presentaties over een periode die we hopelijk niet meer meemaken, maar die we wel degelijk dienen te kennen – en herkennen.

 

Rens Schot
namens het bestuur van Stichting Valreep